سئوالات متداول
1- صنایعی که می توانند در شهرکها مستقر شوند کدامند؟ 
 در شهرکهای صنعتی عمومی تقریبا تمامی رشته های فعالیت صنعتی می توانند استقرار یابند. اما در شهرکهای صنعتی تخصصی فقط رشته های خاصی از فعالیتهای صنعتی امکان استقرار در آن را دارند . مانند صنایع چرمسازی در شهرک صنعتی چرمشهر.
 
2-مدارک لازم برای دریافت جواز تاسیس واحد صنعتی کدامند؟  
 صدور جواز تاسیس نیازمند مدرک خاصی نیست و با مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه و تکمیل فرمهای لازم صادر می گردد.
 
3 -برای عقد قرارداد دریافت زمین چه مدارکی لازم است؟ 
  به بخش راهنماي متقاضيان ، نحوه تخصيص زمي مراجعه نمائيد.
 
4 -موضوع قرارداد منعقده با متقاضی دریافت زمین در شهرکهای صنعتی چیست؟ 
  هر متقاضی به تناسب وسعت و موقعیت زمینی که به او تخصیص می یابد ، باید سهمی از هزینه های ساخت و ساز شهرک صنعتی را بپردازد. این سهم را بهای حق بهره برداری(انتفاع) از تاسیسات و امکانات می نامند. بهای حق بهره برداری به صورت نقد و اقساط دریافت می شود. بنابراین موضوع قرارداد صرفا در رابطه با حق بهره برداری می باشد. به منظور کمک به متقاضی ، بهای زمین تخصیصی پس از به بهره برداری رسیدن واحد صنعتی از او جداگانه دریافت می شود.
 
5 -نحوه پرداخت مبلغ قرارداد چگونه است؟ 
  به بخش تعرفه قيمت ها مراجعه نمائيد.
 
6-آيا به مبلغ قرارداد تخفيف نيز داده مي شود؟
 درصورتيكه طرف قرارداد پيشاز خاتمه اقساط موفق به دريافت پروانه بهره برداري از سازمان صنايع و معادن مربوطه گردد مشروط بر اينكه حداقل35 درصد زمين را به زيربنااختصاص داده شود با تشخيص هيات مديره استان از پرداخت تمام و يا بخشي از اقساط معافمي شود.
 
7-قرارداد چگونه فسخ می شود؟ 
  به بخش راهنماي متقاضيان ، شرايط انصراف مراجعه نمائيد.
 
8 -در چه زمانی سند مالکیت زمین به نام متقاضی صادر می شود؟ 
  در زمانی که طرف قرارداد پروانه ساختمان و پروانه بهره برداری خود را ارائه نماید و بدهکاریهای مالی خود را تسویه نماید ، انتقال قطعی مالکیت به نام او در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد.
 
9 -آیا کارگاههای پیش ساخته نیز در شهرکهای صنعتی احداث می شوند؟ 
  به منظور کمک به راه اندازی واحدهای بسیار کوچک صنعتی در برخی از شهرکها کارگاههایی با مساحت های حداکثر چند صد متر احداث و به متقاضیان واگذار می شوند.
 
10-شرایط واگذاری کارگاههای واقع در شهرکهای صنعتی چگونه است؟
  با توجه به محل احداث ، نوع و طراحی آن ، قیمت کارگاهها متفاوت بوده و به صورت های نقد و اقساط و اجاره واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از وجود کارگاهها ، مشخصات آنها و شرایط واگذاری به پایگاه های اطلاع رسانی استانها مراجعه فرمائید.
 
 
11-شهرکهای صنعتی تحت پوشش سازمان چه تفاوتهایی با دیگر شهرکها و نواحی صنعتی دارند؟
  این شهرکهای صنعتی به تصویب هیات دولت رسیده اند و تحت نظارت دولت می باشند و از مقررات و سیاستهای حمایتی دولت تبعیت می نمایند. دفترچه های قرارداد تخصیص زمین در آنها در حکم اسناد رسمی می باشند. شهرکهای صنعتی مذکور در مواردی از حمایتهای مالی دولت نیز برخوردار می شوند.
 
 
12 -برای اجرای طرحهای صنعتی ، سازمان جه تسهیلاتی را پرداخت می کند؟
  در حال حاضر پرداخت تسهیلات به طرحهای صنعتی توسط سیستم بانکی کشور صورت می گیرد و می بایست به بانکهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی مراجعه نمود. درصورت تخصیص منابع و اعتبارات تبصره ای مراتب از طریق سازمانهای صنایع و معادن استانها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
 
13-استاندارد رسمی پذیرفته شده در ایران برای تعریف موسسات کوچک و متوسط را لطفا بفرمائید. 
  معیار تشخیص صنایع کوچک و متوسط ، تعداد پرسنل است. برای صنایع کوچک : زیر ۵۰ نفر کارکن و برای صنایع متوسط : زیر ۲۵۰ نفر کارکن.
 
 
14-آيا واحدهاي خدماتي هم شامل طرح شهرك صنعتي مي باشند؟
 بله   
 
15-آيا امكان خريد و فروش طرحها و واحدهاي صنعتي در شهركها وجوددارد؟
 انتقال زمين صنعتي خام به غير ، مجاز نمي باشد ولي اگر طرف قرارداد در زمين بنا احداث كرده باشديا به بهره برداري رسيده باشد ، با مجوز شركت شهركهاي صنعتي استان با رعايت مقرراتمربوط مي تواند نسبت به انتقال حقوق خود كه در دفترچه قرارداد مشخص شده است به شخص ثالث اقدام نمايد.
 
16-آيا مي توان در شهركهاي صنعتي فعاليت اقتصادي غير صنعتي نظير پرورش آبزيان ، طيور و كشاورزي و كشت و صنعت ... راه اندازي نمود؟
 اگر بتوان از آنها به عنوان توليد صنعتي ياد نمود با تشخيص هيات مديره شركت شهركهاي صنعتياستان تخصيص زمين به طرح هاي مذكور بلا اشكال خواهد بود. ارائه خدمات صنعتي وهرگونه خدماتي اعم از مالي ، فني ، علمي ، آموزشي ، اطلاع رساني و ... كه برطرفكننده نياز واحدهاي صنعتي باشد با كسب مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح بلا مانع ميباشد.